گروه سرگرمی، تفریحی و بازی هونامیک
تولید کننده بازی های کارتی، صفحه ای، تعاملی و رویداد های تفریحاتی و سرگرمی
چهارشنبه سوری را تبریک می گوید.
www.hounamic.com