تصویر: آیا بازی تاثیر مثبتی در آموزش دارد؟

آیا بازی تاثیر مثبتی در آموزش دارد؟


آیا بازی تاثیر مثبتی در آموزش دارد؟ یکی از فعالیت‌های لذت‌بخش برای همه، مخصوصا کودکان و نوجوانان، بازی است. کودکان از طریق بازی‌ها که با هیجان همراه است، می‌توانند...

  • ۰
  • ۷۶