بازی الماس 500 یک بازی دیگر از گروه سرگرمی تفریحی و بازی هونامیک می باشد که مشابه آن وجود ندارد.

می توانیم ادعا کنیم که یک بازی کاملا جدید مهیج و زیباست.

نحوه بازی:

این بازی به صورت 2 یا 3 نفره صورت می گیرد و با اینکه تعداد نفرات کمی در آن شرکت می کنند ولی با توجه به جذابیت آن بسیار مفرح و سرگرم کننده است.

هدف این بازی در هر دست از بازی به اتمام رساندن کارت های موجود در دست میباشد.

می توان این بازی را یک بازی کارتی استراتژی نیز نام برد زیرا باید به گونه ای بازی شود که بازیکنان دیگر نتوانند از کارت های سوخته شما استفاده بهینه را ببرند.

توضیح کلی:

این بازی بسته به شرایط و مقدار زمانی که دارید قابل اجرا کردن است.

در صورتیکه وقت کافی برای بازی دارید میتوانید با توجه به امتیازات کارت ها که در شرح بازی است امتیازات را یادداشت کرد.

فردی که زودتر به عدد پانصد برسد برنده بازی است و در صورتیکه وقت محدود داشته باشید میتوانید برنده هر دست که مشخص شد یک امتیاز دهید.

تعداد بردهای هر فرد را مشخص کنید که اگر به آن برسد برنده نهایی بازی است.

مدل های بازی:

با توجه به کارت های بازی می توان آن را به دو صورت مختلف بازی کرد.

یعنی هم با کارت های الماس آبی و بدون کارت های الماس آبی که هرکدام به دو صورت جداگانه جذابیت خاص خودش را دارد.

گروه طراحی:

طراحی کارت های بازی الماس 500 توسط گروه برش صورت گرفته است.

فکر اولیه بازی نیز توسط تیم طراحی گروه سرگرمی تفریحی و بازی هونامیک می باشد.