بازی فوتبال 2020 بازی نوستالژیک مربوط به دهه 50 و 60 می باشد.

بازی فوتبال 2020 که یادآور خاطرات گذشته برای مادر و پدران متولد دهه 50 و 60 می باشد.

به روزرسانی کارت ها

اطلاعات بازی فوتبال 2020 بعد از حدود سی و چند سال بروزرسانی شده.

کارت ها با توجه به آمار و ارقام جام های جهانی مختلف جمع آوری شده. کلیه کارت ها با محاسبات دقیق بروز شده است.

گروه طراجی و مجوز

با توجه به کل تیم هایی که در جام های جهانی مختلف شرکت کرده اند 48کشور مختلف از بین کلیه ی تیم های حاضر در جام های جهانی گزینش شده و با طراحی گروه برش کارت ها ارائه گردیده است.

با توجه به اینکه کارت های فوتبال 2020 و کلیه بازی های گروه سرگرمی تفریحی و بازی هونامیک دارای مجوز از کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان می باشد.

قوانینی در کانون جهت دریافت مجوز ها می باشد؛ لذا کارت های فوتبال 2020 فقط به صورت پرچم کشور ها بر روی لباس طراحی گردیده، نتوانستیم تیم های ملی کشور ها و بازیکنان آنها را جایگزین لباس تیم می کنیم.

تنها اختلاف این کارت ها با کارت های اصلی نوستالژیک قدیمی این موضوع می باشد.

برای گروه سرگرمی تفریحی و بازی هونامیک یکی از شرایط مراحل تولید داشتن مجوز از سازمان های ذیصلاح می باشد.

ما معتقدیم که بامجوز جلوی کپی از روی بازی ها و کارت های منحصر به فرد خود را می گیریم.