این ماشین ساختنی جذابیت بسیار زیاد برای دکور دارد.

کیفیت قطعات ساخته شده بسیار بالاست.

و از 323 قطعه تشکیل شده است.

این ماشین برای هدیه بسیار مناسب است.