مطالب زیر بر اساس آرشیو همایش و بازی لیست شده اند.

تصویر: اتاق فرار و همایش‌های بازی

اتاق فرار و همایش‌های بازی


اتاق فرار یک بازی ماجراجویی فیزیکی است که در آن بازیکنان مجموعه‌ای از پازل‌ها و معماها را با استفاده از سرنخ‌ها، راهنمایی‌ها و استراتژی حل می‌کنند تا به اهداف...

  • ۰
  • ۱۹۵