دسته‌ای از بازی‌هایی است که در آن افراد نقش یک شخصیت خیالی (بعضاً حقیقی) را به عهده گرفته و با آن به انجام بازی می‌پردازد مانند: پانتومیم و بازی گروهی مافیا

See the source image