طراحی بازی‌های سرگرمی تفریحی برای برندهای مختلف که میتوانند به صورت گیف و هدیه ار آن استفاده کنند که خودش موجب میشود تا مخاطب با کالاها و و خدمات آنها بیشتر آشنا شوند و روی آگاهی مخاطب در رابطه با برندها تاثیرگزاری بهتر داشته باشد و ازین طریق بتوانند تصویر درستی را برای مخاطب ایجاد کند.